Kontakt

corteon s.r.o.
E- mail: info@corteon.com
Phone: +421 902 857 159
Adresa: P. Pázmaňa 915/9, 927 01 Šaľa
IČO: 46 945 253

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30894/T

Bankové spojenie: 4017 397 081 / 7500 (ČSOB)
IBAN: SK4775000000004017397081
SWIFT: CEKOSKBX