Kontakt

corteon s.r.o.
info@corteon.com
+421 911 123 397
+421 902 857 159
P. Pázmaňa 915/9, 927 01 Šaľa

IČO: 46 945 253
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30894/T

IBAN: SK4775000000004017397081
SWIFT: CEKOSKBX

 

Napíšte nám