RTV Krea

Webové sídlo Regionálnej televízie KREA sme pomáhame budovať už od začiatkov televízie. V priebehu rokov sa systém ako aj celé riešenie vyvíjal až do dnešnej podoby – internetový video portál.

V súčasnosti je základom riešenia redakčný systém Drupal, ktorý sme aktívne prepojili s Youtube kanálom. Výrazne sa tak zjednodušila správa vdeí, keďže sú do systému jednotlivé dáta priamo importované.

Toto rozhodnutie súviselo aj s monetizáciou obsahu. Vďaka širokému obsahu a prepojeniu obsahu s Youtube bolo možné využiť reklamné siete a prepojiť stránku so službou Google Adsense. Vďaka tomu dnes stránka generuje stabilný príjem.

Celé riešenie je v plnej správe klienta, ktorý má zjednodušené vkladanie obsahu, možnosť využívať vlastnú reklamnú sieť, prípadne nechať vyplniť nevyužité reklmané plochy reklamnými bannermi z Google Adsense.

Vytvorili sme tiež rýchle prehľadné vyhľadávanie založené na fulltextovom indexovaní obsahu.

Vyžiadať nezáväznú ponuku

Popíšte nám vaše požiadavky a pripravíme vám cenovú ponuku na mieru.